Məktəbəqədər yaş dövründəki uşağın günlük işləri/vəzifələri