KIPINÄ MÜƏLLİMİ OLMAQ ÜÇÜN NƏ ETMƏK LAZIMDIR?

STEP 1 

 

UNİVERSİTETDƏN MƏZUN OLMAQ

STEP 2 


HAME UNİVERSİTETİ (FİNLANDİYA) VASİTƏSİLƏ FİN PEDAQOQİQASI ÜZRƏ XÜSUSİ TƏKMİLLƏŞDİRMƏ TƏLİMİNİ TAMAMLAMAQ

STEP 3 


KIPINÄ-NIN TƏDRİS PLANI, DƏRS PLANLAŞMASI, PROQRAM VƏ TƏTBİQLƏRİNDƏN İSTİFADƏ ÜZRƏ MÜƏLLİM TƏLİM SEMİNARINI TAMAMLAMAQ

STEP 4  


BACARIQLARINIZI TƏKMİLLƏŞDİRƏRKƏN ALTI AY MƏNTORLUQ ALMAQ

STEP 5 


SERTİFİKATINIZIN QÜVVƏDƏ QALMASI ÜÇÜN İLLİK DPİ-Nİ (DAVAMLI PƏŞƏKAR İNKİŞAF) TAMAMLAMAQ